Aryton Senna, 2020

Tribute piece containing over 23,000 painted Lego pieces

Artwork measures 54" x 42" x 2.5"

Weighs 60 lbs

Two tone Black / Silver frame

Aryton Senna (36" x 48")

SKU: Aryton-Senna